ГОЛОДЕД НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ

Верный боец партии

к 85-летию со дня рождения Н. М. Голодеда

Николай Матвеевич Голодед

краткая биографическая справка

Жывіцкая, А. Кіраўнік урада

да 95–годдзя з дня нараджэння М. М. Галадзеда

Зенчанка, С. Партыі верны салдат

успаміны пра Мікалая Галадзеда

Іофе, М. Старшыня саўнаркома

да 80-годдзя з дня нараджэння М. М. Галадзеда

Король, А. Глава правительства

о книге В. А. Якутова о Н. М. Голодеде

Крушынская, Л. "Праўду адстаяць здолею…"

лёс сям'і Галадзеда

Лукашук, Аляксандр. Загадка смерці Галадзеда : гісторыя без "белых" плям

Мяжэвіч, Уладзімір. Разам з людзьмі

успаміны пра А. Р. Чарвякова і М. М. Галадзеда

Платонаў, Расціслаў. Тайна смерці Мікалая Галадзеда

Платонов, Ростислав. Расправа

о Н. М. Голодеде

Пыжиков, В. Верный сын партии

к 70-летию со дня рождения Н. М. Голодеда

Сташкевич, Н. Революцией мобилизованный

к 80-летию со дня рождения Н. М. Голодеда

Сташкевіч, М. Рэвалюцыяй мабілізаваны і прызваны

да 90-годдзя з дня нараджэння М. М. Галадзеда

Якутаў, У. Верны сын беларускага народа

да 70-годдзя з дня нараджэння М. М. Галадзеда

Якутов, В. Верный сын партии

об экс-председателе Совета Народных Комиссаров Н. М. Голодеде

Якутов, Владимир Дмитриевич. Вровень с веком : (страницы биографии о Н. М. Голодеде)

Якутов, Владимир Дмитриевич. Н. М. Голодед : страницы биографии

Якутов, Владимир. Премьер из Старого Кривца

о председателе Совета Народных Комиссаров БССР Николае Матвеевиче Голодеде

Якутов, В. Д. Страницы большой жизни

отрывки из документального очерка об Н. М. Голодеде

Николай Матвеевич Голодед: / Э. Г. Иоффе // От Мясникова до Малофеева. Кто руководил БССР.

Иоффе, Эмануил Григорьевич. Десять лет во главе правительства БССР

в статье раскрывается роль второго секретаря ЦК КП(б)Б и главы правительства БССР Н. М. Голодеда в проведении политики белорусизации

Мяжэвіч, У. Н. Два кругі на трактары

успаміны пра Галадзеда

Мяжэвіч, У. Н. За працай

успаміны пра Галадзеда

Мяжэвіч, У. Н. Землякі

успаміны пра Галадзеда

Мяжэвіч, У. Н. На шчасце людзям

успаміны пра Галадзеда

Мяжэвіч, У. Н. Сябры па шахце

успаміны пра Галадзеда

Голодед, Н. М. Ко второму пленуму ЦК КП(б)Б Х-го созыва

Галадзед, М. М. Аб праекце новай Канстытуцыі Беларускай ССР

Галадзед, М. М. Беларуская ССР напярэданні VIII Усесаюзнага з'езда Советаў

Галадзед, М. М. Аб праекце Канстытуцыі БССР

[даклад старшыні Канстытуцыйнай Камісіі, старшыні СНК БССР тав. М. М. Галадзеда]

Галадзед, М. М. Даклад старшыні Рэдакцыйнай Камісіі З'езда таварыша Галадзеда М. М.

Корнилович, Эдуард Александрович. Голодед Николай Матвеевич

Галадзед, М. М. Даклад аб выніках барацьбы і соцыялістычным будаўніцтве за 15 год

Галадзед, М. М. Міліцыі Беларусі да дзесятай гадавіны

Голодед, Н. М. Главнейшая задача Академии Наук

Галадзед, М. М. Задачы навуковай работы і роля Беларускай Акадэміі Навук

Галадзед, М. М. Перавыбарная кампанія саветаў і далейшыя задачы парторганізацый

Голодед Николай Матвеевич

биографические сведения

Галадзед, М. М. 31 вырашае выкананьне пяцігодкі за 4 гады

Голодед, Н. М. План социалистического строительства БССР на ближайшее пятилетие

[из доклада на ХІІ с'езде КП(б)Б]

Голодед, Н. М. Постановление пленума ЦК КП(б)Б от 16-18 февраля и ближайшие задачи хозяйственной работы

Голодед-Белякова, В. "Не берусь быть судьей того времени"

биографические сведения о жизни главы правительства БССР Николая Голодеда : по материалам беседы с Валентиной Беляковой-Голодед

Иоффе, Э. Г. Николай Матвеевич Голодед

Голодед, Н. М. [Заключительное слово тов. Голодеда]

Галадзед, М. М. [Даклад аб пяцігадовым плане гаспадарчага будаўніцтва тав. Галадеда]

Голодед, Н. М. [Организационный отчет ЦК секретаря ЦК КПБ тов. Голодеда]