ГОЛОДЕД НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ

Верный боец партии

к 85-летию со дня рождения Н. М. Голодеда

Николай Матвеевич Голодед

краткая биографическая справка

Жывіцкая, А. Кіраўнік урада

да 95–годдзя з дня нараджэння М. М. Галадзеда

Зенчанка, С. Партыі верны салдат

успаміны пра Мікалая Галадзеда

Іофе, М. Старшыня саўнаркома

да 80-годдзя з дня нараджэння М. М. Галадзеда

Король, А. Глава правительства

о книге В. А. Якутова о Н. М. Голодеде

Крушынская, Л. "Праўду адстаяць здолею…"

лёс сям'і Галадзеда

Лукашук, Аляксандр. Загадка смерці Галадзеда : гісторыя без "белых" плям

Мяжэвіч, Уладзімір. Разам з людзьмі

успаміны пра А. Р. Чарвякова і М. М. Галадзеда

Платонаў, Расціслаў. Тайна смерці Мікалая Галадзеда

Платонов, Ростислав. Расправа

о Н. М. Голодеде

Пыжиков, В. Верный сын партии

к 70-летию со дня рождения Н. М. Голодеда

Сташкевич, Н. Революцией мобилизованный

к 80-летию со дня рождения Н. М. Голодеда

Сташкевіч, М. Рэвалюцыяй мабілізаваны і прызваны

да 90-годдзя з дня нараджэння М. М. Галадзеда

Якутаў, У. Верны сын беларускага народа

да 70-годдзя з дня нараджэння М. М. Галадзеда

Якутов, В. Верный сын партии

об экс-председателе Совета Народных Комиссаров Н. М. Голодеде

Якутов, Владимир Дмитриевич. Вровень с веком : (страницы биографии о Н. М. Голодеде)

Якутов, Владимир Дмитриевич. Н. М. Голодед : страницы биографии

Якутов, Владимир. Премьер из Старого Кривца

о председателе Совета Народных Комиссаров БССР Николае Матвеевиче Голодеде

Якутов, В. Д. Страницы большой жизни

отрывки из документального очерка об Н. М. Голодеде

Николай Матвеевич Голодед: / Э. Г. Иоффе // От Мясникова до Малофеева. Кто руководил БССР.

Иоффе, Эмануил Григорьевич. Десять лет во главе правительства БССР

в статье раскрывается роль второго секретаря ЦК КП(б)Б и главы правительства БССР Н. М. Голодеда в проведении политики белорусизации

Мяжэвіч, У. Н. Два кругі на трактары

успаміны пра Галадзеда

Мяжэвіч, У. Н. За працай

успаміны пра Галадзеда

Мяжэвіч, У. Н. Землякі

успаміны пра Галадзеда

Мяжэвіч, У. Н. На шчасце людзям

успаміны пра Галадзеда

Мяжэвіч, У. Н. Сябры па шахце

успаміны пра Галадзеда

Голодед, Н. М. Ко второму пленуму ЦК КП(б)Б Х-го созыва

Галадзед, М. М. Аб праекце новай Канстытуцыі Беларускай ССР

Галадзед, М. М. Беларуская ССР напярэданні VIII Усесаюзнага з'езда Советаў

Галадзед, М. М. Аб праекце Канстытуцыі БССР

[даклад старшыні Канстытуцыйнай Камісіі, старшыні СНК БССР тав. М. М. Галадзеда]

Галадзед, М. М. Даклад старшыні Рэдакцыйнай Камісіі З'езда таварыша Галадзеда М. М.

Корнилович, Эдуард Александрович. Голодед Николай Матвеевич

Галадзед, М. М. Даклад аб выніках барацьбы і соцыялістычным будаўніцтве за 15 год

Галадзед, М. М. Міліцыі Беларусі да дзесятай гадавіны

Голодед, Н. М. Главнейшая задача Академии Наук

Галадзед, М. М. Задачы навуковай работы і роля Беларускай Акадэміі Навук

Галадзед, М. М. Перавыбарная кампанія саветаў і далейшыя задачы парторганізацый

Голодед Николай Матвеевич

биографические сведения

Галадзед, М. М. 31 вырашае выкананьне пяцігодкі за 4 гады

Голодед, Н. М. План социалистического строительства БССР на ближайшее пятилетие

[из доклада на ХІІ с'езде КП(б)Б]

Голодед, Н. М. Постановление пленума ЦК КП(б)Б от 16-18 февраля и ближайшие задачи хозяйственной работы

Голодед-Белякова, В. "Не берусь быть судьей того времени"

биографические сведения о жизни главы правительства БССР Николая Голодеда : по материалам беседы с Валентиной Беляковой-Голодед

Иоффе, Э. Г. Николай Матвеевич Голодед

Голодед, Н. М. [Заключительное слово тов. Голодеда]

Галадзед, М. М. [Даклад аб пяцігадовым плане гаспадарчага будаўніцтва тав. Галадеда]

Голодед, Н. М. [Организационный отчет ЦК секретаря ЦК КПБ тов. Голодеда]

Галадзед, М. М. Нацыянальнае пытаньне

з дакладу тав. М. Галадзеда на VII Менскай Акруговай Канфэрэнцыі КП(б)Б

Встреча тов. Голодеда с рабочими ударниками

Дэлегацыя Саюзу савецкіх пісьменнікаў у тав. Галадзеда

Голодед, Н. М. Боевые задачи четвертого, заключительного года пятилетки

речь тов. Голодеда на второй Минской городской партийной конференции 20 января 1932 года

Голодед, Н. М. К новым победам, к новым успехам на всех участках социалистического строительства

речь тов. Голодеда по отчету Центрального Комитета КП(б)Б

Езерский, С. Цифры победы

на докладе тов. Голодеда на пленуме мингорсовета

Члены правительства Белоруссии на маневрах

о посещении тов. Червяковым и тов. Голодедом маневров минского гарнизона

Голодед, Н. М. Старые большевики-подпольщики - живая история борьбы и побед КП(б)Б

из речи тов. Голодеда на конференции старых большевиков-подпольщиков

Голодед, Н. М. Борьба за овладение техникой - основная задача ИТР

из выступления тов. Голодеда на с'езде ИТР

Голодед, Н. М. Праздник мирового пролетариата

к десятой годовщине Октябрьской революции

Голодед, Н. М. Строительство БССР к 10 годовщине Октябрьской революции

доклад тов. Голодеда на пленуме Минского городского Совета 23-го октября 1927 г.

Гей, К. В. Усе на барацьбу са стратамі ў вытворчасці

да рабочых, работніц і ўсіх працоўных БССР

Галадзед, М. М. Бабруйскай швэйнай фабрыцы імя Дзяржынскага

Галадзед, М. М. Работу райпланаў - на новыя рэйкі

(з выступлення на 1-м усебеларускім з'ездзе райпланаў)

Галадзед, М. М. Народна-гаспадарчы план 1936 стаханаўскага года

(даклад старшыні Совета Народных Камісараў БССР таварыша Н. М. Галадзеда на ІІІ сесіі ЦВК БССР ХІ склікання)

Галадзед, М. М. Заключная прамова Старшыні СНК БССР тав. Н. М. Галадзеда

Галадзед, М. М. [Справаздачны даклад урада БССР

даклад тав. Галадзеда на ХІ Усебеларускім З'ездзе Советаў]

Галадзед, М. М. [Заключнае слова Старшыні СНК БССР тав. Галадзеда]

Голодед, Н. М. Отчет правительства БССР на Х Всебелорусском с'езде советов

из доклада председателя Совнаркома тов. Голодеда

Галадзед, М. М. Аб праекце Канстытуцыі БССР

даклад старшыні Канстытуцыйнай Камісіі, старшыні СНК БССР тав. М. М. Галадзеда

Фізкультурная організацыя БССР Узнагароджана чырвоным сьцягам ВСФК СССР

т. т. Гікало, Галадзеду, Чарвякову, Закоўскаму і Герцовічу - пачэсны значок "ГПА"

Гiкала, М. Ф. Тэлеграма ЦК КП(б)Б і СНК БССР

сакратаром РК, старшыням РВК

ЦК КП(б)Б тав. Гікало, Саўнарком т. Галадзеду

[падзяка ад рабочых і організацыі Харкаўскага заводу "Серп і молат"]

ЦК КП(б)Б - т. Гікало, СНК БССР - тав. Галадзеду, ЦВК БССР - тав. Чарвякову

[прывітанне ад Палтаўскай парторганізацыі і колгаснага актыва]

Менск, ЦК КП(б)Б - Гікало, СНК БССР - Галадзеду

[вітанне з паспяховым сканчэннем веснавой сяўбы]

Гiкала, М. Ф. Рашучае папярэджанне

тэлеграма ЦК КП(Б)Б і СНК БССР адстаючым раёнам па сяўбе

ЦК КП(б)Б т. Гікало, Саўнарком т. Галадзеду

[падзяка ад колгасьнікаў Ізюмскага раёну]

Галадзед, М. М. Радыеграма Старшыням РВК, дырэктарам леспрамгасаў, загадчыкам сплаўкантор і сплаўвучасткаў

Галадзед, М. М. Народна-гаспадарчы плян 1933 году - першага году другой пяцігодкі

з дакладу старшыні СНК БССР тав. М. Галадзеда на IV [сэсіі] ЦВК БССР

Галадзед, М. М. Новая паласа ў разьвіцці БССР

з дакладу тав. Галадзеда аб кантрольных лічбах на 1929-30 год [на ІІ сэсіі ЦВК БССР ІХ склікання]

Галадзед, М. М. З ростам краіны расьце і фізкультурны рух

Вышэйшаму Савету Фізкультуры БССР

Галадзед, М. М. Творчую энергію ІТР - на складаньне другой пяцігодкі

(з прамовы Т. Галадзеда на IV усебеларускім з'ездзе ІТР)

Пяцігадовы юбілей работы тав. Галадзеда на пасту старшыні СНК БССР

Галадзед, М. М. Справаздача Урада БССР на ХІ Усебеларускім з'ездзе Советаў

даклад старшыні Совета Народных Камісараў БССР тав. М. М. Галадзеда 15 студзеня 1935 г.

Голодед, Н. М. К вопросу о слиянии Гомельщины с БССР

Аўгустайціс. Будзем яшчэ лепшымі памочнікамі магутнай большэвіцкай партыі

сакратару ЦК КП(б)Б - тав. Гікало Н. Ф., старшыні СНК БССР - тав. Галадзеду Н. М.

Гарачае прывітанне слаўным ордэнаносцам!

сакратару ЦК КП(б)Б тав. Гікало, старшыні СНК БССР тав. Галадзеду : пісьмо моладзі калгаса "Баявік"

Педагагічныя школы нашай ордэнаноснай рэспублікі будуць лепшымі ў СССР!

Нікалаю Фёдаравічу Гікало, Мікалаю Матвеевічу Галадзеду

Гiкала, М. Ф. Усім райпарткомам і райвыканкомам

Галадзед, М. М. Дырэктару БДТ-3 Галубку, усім творчым работнікам і ўсяму калектыву тэатру

[да 15-годдзя Трэцяга беларускага дзяржаўнага тэатра]

Галадзед, М. М. Народнаму паэту рэспублікі т. Я. Д. Купале

Галадзед, М. М. Совецкай Туркменіі - 10 год

прывітанне брацкай рэспубліцы старшыні ЦВК - Айтакаву, старшыні Соўнаркома - Атабаеву

Мастакі на прыёме ў старшыні СНК БССР тав. Н. М. Галадзеда

Галадзед, М. М. Першачарговая задача - выкананне абавязацельстваў перад дзяржавай

з прамовы старшыні СНК БССР тав. Н. М. Галадзеда на усебеларускай нарадзе раённых упаўнаважаных па загатоўках

Юныя шахматысты і гімнасты на прыёме ў тав. Н. М. Галадзеда

Галадзед, М. М. За найлепшыя поспехі!

прывітанне старшыні СНК БССР тав. М. М. Галадзеда [юным піонерам і школьнікам - удзельнікам першага ўсебеларускага гімнастычнага свята]

Галадзед, М. М. Справіцца з асваеннем завода, як справіліся з яго будаўніцтвам

Магілёў, аўтарамонтнаму заводу - Хварасцянскаму, Анісімаву, Лейвікаву

Тав. Галадзед у лагерах Беларускай дывізіі імя Фрунзе

Сустрэча старэйшых артыстаў з т. М. М. Галадзедам

[да 15-годдзя БДТ-3]

Тав. Галадзед на злёце калгаснікаў Барысаўшчыны

Галадзед, М. М. Прывітанне СНК БССР

Стаханаўцы хлебапячэння на прыёме ў старшыні СНК БССР тав. Галадзеда

Гiкала, М. Ф. Сакратару Крымскага абкома ВКП(б) т. Семенаву, Старшыні ЦВК Крымскай АССР тав. Тархану, Старшыні СНК Крымскай АССР тав. Самедзінаву

[да 15 гадавіны вызванення Крыма ад белагвардзейскіх банд]

Сакратару ЦК КП(б)Б - тав. Гікало, Старшыні Соўнаркома БССР т. Галадзеду, Старшыні ЦВК БССР - тав. Чарвякову

Гiкала, М. Ф. ЦК КП(б)Б, ЦВК і Соўнарком БССР - тав. Калініну

[да 60-годдзя]

У прэзідыуме ЦВК Саюза ССР

сакратару ЦК КП(б)Б тав. Гікало і старшыні СНК БССР тав. Галадзеду ўручаны ордэны Леніна

Есць кадры, гатовыя да працы і абароны!

ЦК КП(б)Б тав. Гікало, ЦВК БССР тав. Чарвякову, СНК БССР тав. Галадзеду : адкрытае пісьмо ад выпускнікоў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Гiкала, М. Ф. Ордэнаносная Совецкая Беларусь выканала план веснавой сяўбы

ЦК ВКП(б) - тав. Сталіну, Соўнарком СССР - тав. Молатаву

Прывітанне СНК Саюза ССР

Цэнтральнаму Выканаўчаму Камітэту Беларускай ССР тав. Чарвякову, Совету Народных Камісараў Беларускай ССР тав. Галадзеду

Кнорын, В. Г. Менск - ЦК КП(б)Б - тав. Гікало, СНК - тав. Галадзеду

[да 15-годдзя вызвалення Совецкай Беларусі ад польскай акупацыі]

Варашылаў, К. Я. Прывітанне таварыша Варашылава

сакратару ЦК КП(б)Б тав. Гікало, Старшыні ЦВК БССР тав. Чарвякову, Старшыні СНК БССР тав. Галадзеду

Дэлегацыя Саюзу савецкіх пісьменьнікаў у тав. Галадзеда

[у сувязі з 50-годзьдзем са дня нараджэння народнага паэта БССР Я. Купалы, дэлегацыя саюзу савецкіх пісьменьнікаў у складзе юбіляра і членаў оргкамітэту ССПБ наведала старшыню СНК БССР тав. Галадзеда]

Галадзед, М. М. Сутнасць рэформы беларускага правапіса

з прамовы тав. Н. М. Галадзеда на прыёме дэлегацыі пісьменнікаў, настаўнікаў і навуковым работнікаў

Прэзідыум ЦВК БССР - тав. Чарвякову, СНК БССР - тав. Галадзеду

Фельдман, Ф. Добра і весела адпачывайце

гутарка менскіх піонераў з тав. Галадзедам

Галадзед, М. М. Прывітанне ад СНК БССР

[Пленуму саюза совецкіх пісьменнікаў СССР]

Галадзед, М. М. Начальніку і камісару АБВШ імя Калініна М. І. - камбрыгу тав. Алёхіну

[да 15-годдзя Аб’яднанай беларускай вайсковай школы]

Галадзед, М. М. Дастойным сынам нашай радзімы

прывітанне соўнаркома БССР : [да 15-гадовага юбілея войск пагранахраны]

Тав. Галадзед у калгасе "ІІІ Інтэрнацыянал"

Выдатнікі сістэмы Дзяржбанка на прыёме ў тав. Галадзеда

Галадзед, М. М. Закрылася нарада жонак спецыялістаў сельскай гаспадаркі

выступленне Старшыні СНК БССР тав. Н. М. Галадзеда

Галадзед, М. М. Любімы пісьменнік беларускага народу

[да смерці А. М. Горкага]

Брыгадзіры жаночых трактарных брыгад на прыёме ў тав. Н. М. Галадзеда

Выпускнікі медінстытута на прыёме у т. Галадзеда

Галадзед, М. М. Прамова Старшыні соўнаркома БССР тав. М. М. Галадзеда

[на Усенародным радыёмітынгу 11 ліпеня]

Голодед, Н. М. От колонии русского царизма до республики ордена Ленина

доклад на Юбилейной сессии ЦИК БССР, посвященной пятнадцатилетию освобождения БССР от белопольской оккупации, 11 июля 1935 г.

Голодед, Н. М. [Речь товарища Голодеда]

З'езд майстроў школы Маркса-Леніна-Сталіна

[з дакладам аб выніках XVII партз'езда і задачах настаўніцтва выступіў старшыня СНК БССР тав. Галадзед]

Дзеннік усебеларускай нарады майстраў калгаснай вытворчасці

[у мерапрыемстве прынялі ўдзел тав. Чарвякоў, Гікало, Галадзед]

Рабочыя перадавых прадпрыемстваў дакладваюць ураду БССР

[рабочыя-ўдарнікі сустрэліся са старшынёй СНК БССР тав. Галадзедам]

Магутнасцю і непераможнай сілай веяла ад першамайскіх калон

[тав. Гікала, Галадзед, Чарвякоў прынялі ўдзел у святочных мерапрыемствах прысвечаных першамайскаму святу]

Галадзед, М. М. Прывітанне СНК БССР. Дарагі Отто Юльевіч!

[працоўныя БССР горача віталі О. Ю. Шмідта, які прыбыў на беларускую зямлю]

Голодед, Н. М. Предварительные итоги работы среди деревенской бедноты

доклад т. Голодеда [на расширенном пленуме ЦК КП(б)Б]

Голодед, Н. М. Х-й с'езд Коммунистической партии (б) Белоруссии. Организационный отчет ЦК КП(б)Б

доклад секретаря ЦК КП(б)Б тов. Н. Голодеда

Об изменениях в составе Правительства Белорусской ССР

постановление Центрального Исполнительного Комитета Белорусской ССР, принятые на II сессии VIII созыва от 6 января 1928 г.

Галадзед, М. М. Выпускнікам політэхнічнага інстытута

Будзем змагацца за першае месца ў саюзе

ЦК КП(б)Б - таварышам Гікало, Валковічу. Соўнарком - таварышу Галадзеду. ЦК ЛКСМБ Аўгустайцісу

Гiкала, М. Ф. ЦК ВКП(б) - таварышам Сталіну, Кагановічу. СНК ССР - таварышу Молатаву. Копія - рэдакцыі газеты "Правда"

Борисенок, Ю. Уникум из семьи печника

Николай Голодед стал главой белорусского правительства в 33 года

Галадзед, М. М. Героям Совецкага Саюза т.т. Чкалаву, Байдукову і Белякову

Галадзед, М. М. За новыя совецкія рэкорды!

[прывітанне ўдзельнікам усебеларускай калгаснай спартакіяды]

Галадзед, М. М. Прывітанне ад т. М. Галадзеда

Калектыў Маскоўскага тэатра Чырвонай арміі на прыёме ў тав. Галадзеда

Удзельнікі жаночага аўтапрабегу на прыёме ў старшыні СНК БССР тав. Галадзеда

Чарвякоў, А. Р. Камандарму 1-га ранга тав. Убарэвічу, Армейскаму камісару 2-га ранга тав. Буніну

[да адкрыцця Менскага Дома Чырвонай Арміі]

Валковіч, Д. І. Слаўнаму кіраўніку соцыялістычнай індустрыі

[прывітанне Серго Орджанікідзе ў дзень 50-годдзя]

Прыём работнікаў яўрэйскага дзяржаўнага харавога ансамблю тав. Галадзедам

Галадзед, М. М. Беларуская ССР напярэданні VIII Усесаюзнага з'езда советаў

Шчаслівыя мацеры

прыём многадзетных жанчын таварышам М. М. Галадзедам