З'езд майстроў школы Маркса-Леніна-Сталіна

З'езд майстроў школы Маркса-Леніна-Сталіна : [з дакладам аб выніках XVII партз'езда і задачах настаўніцтва выступіў старшыня СНК БССР тав. Галадзед] // Чырвоная змена. - 1934. - 4 сакавіка (№ 50). - С. 1.