Галадзед, М. М. Народна-гаспадарчы план 1936 стаханаўскага года

Галадзед, М. М. Народна-гаспадарчы план 1936 стаханаўскага года : (даклад старшыні Совета Народных Камісараў БССР таварыша Н. М. Галадзеда на ІІІ сесіі ЦВК БССР ХІ склікання) // Соцыялiстычнае будаўнiцтва. - 1936. - № 1/2. - С. 15-44.