Галадзед, М. М. Работу райпланаў - на новыя рэйкі

Галадзед, М. М. Работу райпланаў - на новыя рэйкі : (з выступлення на 1-м усебеларускім з'ездзе райпланаў) / Н. М. Галадзед // Соцыялiстычнае будаўнiцтва. - 1934. - № 4. - С. 16-19.