Гiкала, М. Ф. ЦК КП(б)Б, ЦВК і Соўнарком БССР - тав. Калініну

Гiкала, М. Ф. ЦК КП(б)Б, ЦВК і Соўнарком БССР - тав. Калініну : [да 60-годдзя] / Гікало, Чарвякоў, Галадзед // Чырвоная змена. - 1935. - 21 лістапада (№ 255). - С. 1.