Гарачае прывітанне слаўным ордэнаносцам!

Гарачае прывітанне слаўным ордэнаносцам! : сакратару ЦК КП(б)Б тав. Гікало, старшыні СНК БССР тав. Галадзеду : пісьмо моладзі калгаса "Баявік" // Чырвоная змена. - 1935. - 18 сакавіка (№ 62). - С. 1.