Галадзед, М. М. Аб праекце Канстытуцыі БССР

Галадзед, М. М. Аб праекце Канстытуцыі БССР : даклад старшыні Канстытуцыйнай Камісіі, старшыні СНК БССР тав. М. М. Галадзеда // Чырвоная змена. - 1937. - 17 лютага (№ 39). - С. 1-4.