Галадзед, М. М. Нацыянальнае пытаньне

Галадзед, М. М. Нацыянальнае пытаньне : з дакладу тав. М. Галадзеда на VII Менскай Акруговай Канфэрэнцыі КП(б)Б // Два гады нацыянальнай работы у БССР : Збор прамоў, артыкулаў i рэзалюцый па нац. пытанням. - Мн. : Выданьне нацыянальнай камiсii ЦВК БССР, 1929. - С. 93-98.