Галадзед, М. М. За найлепшыя поспехі!

Галадзед, М. М. За найлепшыя поспехі! : прывітанне старшыні СНК БССР тав. М. М. Галадзеда [юным піонерам і школьнікам - удзельнікам першага ўсебеларускага гімнастычнага свята] // Чырвоная змена. - 1935. - 29 сакавіка (№ 71). - С. 1.