Галадзед, М. М. Дастойным сынам нашай радзімы

Галадзед, М. М. Дастойным сынам нашай радзімы : прывітанне соўнаркома БССР : [да 15-гадовага юбілея войск пагранахраны] / Н. Галадзед // Чырвоная змена. - 1936. - 15 лютага (№ 32). - С. 1.