Галадзед, М. М. Першачарговая задача - выкананне абавязацельстваў перад дзяржавай

Галадзед, М. М. Першачарговая задача - выкананне абавязацельстваў перад дзяржавай : з прамовы старшыні СНК БССР тав. Н. М. Галадзеда на усебеларускай нарадзе раённых упаўнаважаных па загатоўках // Чырвоная змена. - 1935. - 3 красавіка (№ 75). - С. 1, 2.