Гiкала, М. Ф. Тэлеграма ЦК КП(б)Б і СНК БССР

Гiкала, М. Ф. Тэлеграма ЦК КП(б)Б і СНК БССР : сакратаром РК, старшыням РВК / Гікало, Галадзед // Чырвоная змена. - 1933. - 17 красавіка (№ 83). - С. 1.