Галадзед, М. М. Народна-гаспадарчы плян 1933 году - першага году другой пяцігодкі

Галадзед, М. М. Народна-гаспадарчы плян 1933 году - першага году другой пяцігодкі : з дакладу старшыні СНК БССР тав. М. Галадзеда на IV [сэсіі] ЦВК БССР // Чырвоная змена. - 1933. - 13 лютага (№ 34). - С. 1, 2 ; 14 лютага (№ 35). - С. 4 ; 15 лютага (№ 38). - С. 2-3.