Варашылаў, К. Я. Прывітанне таварыша Варашылава

Варашылаў, К. Я. Прывітанне таварыша Варашылава : сакратару ЦК КП(б)Б тав. Гікало, Старшыні ЦВК БССР тав. Чарвякову, Старшыні СНК БССР тав. Галадзеду : [да 15-годдзя вызвалення Совецкай Беларусі ад польскай акупацыі] // Чырвоная змена. - 1935. -  11 ліпеня (№ 152). - С. 1.