Гiкала, М. Ф. ЦК ВКП(б) - таварышам Сталіну, Кагановічу. СНК ССР - таварышу Молатаву. Копія - рэдакцыі газеты "Правда"

Гiкала, М. Ф. ЦК ВКП(б) - таварышам Сталіну, Кагановічу. СНК ССР - таварышу Молатаву. Копія - рэдакцыі газеты "Правда" / Н. Гікало, М. Галадзед // Чырвоная змена. - 1936. - 15 лістапада (№ 246). - С. 1.