Менск, ЦК КП(б)Б - Гікало, СНК БССР - Галадзеду

Менск, ЦК КП(б)Б - Гікало, СНК БССР - Галадзеду : [вітанне з паспяховым сканчэннем веснавой сяўбы] // Чырвоная змена. - 1933. - 19 чэрвеня (№ 132). - С. 1.