Галадзед, М. М. Справаздача Урада БССР на ХІ Усебеларускім з'ездзе Советаў

Галадзед, М. М. Справаздача Урада БССР на ХІ Усебеларускім з'ездзе Советаў : даклад старшыні Совета Народных Камісараў БССР тав. М. М. Галадзеда 15 студзеня 1935 г. // Чырвоная змена. - 1935. - 20 студзеня (№ 17). - С. 2-3.