Есць кадры, гатовыя да працы і абароны!

Есць кадры, гатовыя да працы і абароны! : ЦК КП(б)Б тав. Гікало, ЦВК БССР тав. Чарвякову, СНК БССР тав. Галадзеду : адкрытае пісьмо ад выпускнікоў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта // Чырвоная змена. - 1935. -  30 чэрвеня (№ 143). - С. 1.