Пяцігадовы юбілей работы тав. Галадзеда на пасту старшыні СНК БССР

Пяцігадовы юбілей работы тав. Галадзеда на пасту старшыні СНК БССР // Чырвоная змена. - 1932. - 7 мая (№ 100). - С. 1.