Галадзед, М. М. Беларуская ССР напярэданні VIII Усесаюзнага з'езда Советаў

Галадзед, М. М. Беларуская ССР напярэданні VIII Усесаюзнага з'езда Советаў / Н. М. Галадзед // Большэвiк Беларусi. - 1936. - № 11. - С. 43-53.