Гiкала, М. Ф. Ордэнаносная Совецкая Беларусь выканала план веснавой сяўбы

Гiкала, М. Ф. Ордэнаносная Совецкая Беларусь выканала план веснавой сяўбы : ЦК ВКП(б) - тав. Сталіну, Соўнарком СССР - тав. Молатаву / Н. Гікало, М. Галадзед // Чырвоная змена. - 1935. - 18 мая (№ 109). - С. 1.