ЦК КП(б)Б тав. Гікало, Саўнарком т. Галадзеду

ЦК КП(б)Б тав. Гікало, Саўнарком т. Галадзеду : [падзяка ад рабочых і організацыі Харкаўскага заводу "Серп і молат"] // Чырвоная змена. - 1933. - 2 красавіка (№ 71). - С. 1.