Галадзед, М. М. Аб праекце Канстытуцыі БССР

Галадзед, М. М. Аб праекце Канстытуцыі БССР : [даклад старшыні Канстытуцыйнай Камісіі, старшыні СНК БССР тав. М. М. Галадзеда] // Большэвiк Беларусi. - 1937. - № 2. - С. 6-28.