Галадзед, М. М. Совецкай Туркменіі - 10 год

Галадзед, М. М. Совецкай Туркменіі - 10 год : прывітанне брацкай рэспубліцы старшыні ЦВК - Айтакаву, старшыні Соўнаркома - Атабаеву / Галадзед // Чырвоная змена. - 1935. - 23 лютага (№ 44). - С. 4.