Аўгустайціс. Будзем яшчэ лепшымі памочнікамі магутнай большэвіцкай партыі

Аўгустайціс. Будзем яшчэ лепшымі памочнікамі магутнай большэвіцкай партыі : сакратару ЦК КП(б)Б - тав. Гікало Н. Ф., старшыні СНК БССР - тав. Галадзеду Н. М. / Аўгустайціс // Чырвоная змена. - 1935. - 18 сакавіка (№ 62). - С. 1.