Сакратару ЦК КП(б)Б - тав. Гікало, Старшыні Соўнаркома БССР т. Галадзеду, Старшыні ЦВК БССР - тав. Чарвякову

Сакратару ЦК КП(б)Б - тав. Гікало, Старшыні Соўнаркома БССР т. Галадзеду, Старшыні ЦВК БССР - тав. Чарвякову // Чырвоная змена. - 1936. - 3 студзеня (№ 2). - С. 1.