ВОЛКОВИЧ ДАНИИЛ ИВАНОВИЧ

[Данііл Іванавіч Валковіч]

Агітбрыгада газеты "За коммунистическое просвещение" на прыёме ў т.т. Гікало і Валковіча

Валковіч, Д. І. [Паведамленне ад імя ЦК КП(б)Б сакратара ЦК тав. Валковіча]

Валковіч, Д. І. Вынікі абмену партдакументаў і далейшыя задачы КП(б)Б

Гутарка тав. Д. І. Валковіча з сакратарамі гаркомаў і райкомаў ЛКСМБ

Валковіч, Д. І. Таварыш Валковіч аб парашутным свяце у Менску

Сакратар ЦК КП(б)Б тав. Валковіч у Сянно

Юныя авіямадэлісты ў тав. Валковіча

Валковіч, Д. І. Аўладаць тэхнікай складанай вытворчасці

Магілёў, аўтарамзавод - Хварасцянскаму, Анісімаву, Лейвікаву

Піонеры Менска ў тав. Валковіча

Дэлегацыя дырэктароў заводаў будматэрыялаў на прыёме ў тав. Валковіча

Гутарка тав. Валковіча з сакратарамі райкомаў ЛКСМБ

Валковіч, Д. І. Аб правядзенні ХХІ Міжнароднага юнацкага дня

усім ГК, РК і пярвічным арганізацыям КП(б)Б

Валковіч, Д. І. Палітычныя вынікі праверкі партдакументаў па КП(б)Б

[з даклада на пленуме ЦК КП(б)Б]

Валковіч, Д. І. Прывітанне ЦК КП(б)Б

[да злёту старшых важатых юных піонераў Слуцкай акругі]

Валковіч, Д. І. Трэцяму беларускаму дзяржаўнаму тэатру

[да 15-годдзя]

Волкович, Д. И. Беседа с тов. Волковичем

(секретарь Ляховского райкома, Минск)

Иоффе, Э. Г. Данила Иванович Волкович

Народны паэт Янка Купала на прыёме ў тт. Гікало і Валковіча

Якутов, В. Из когорты первых бойцов

[о Данииле Ивановиче Волковиче]

Тав. Валковіч Д. І. - другі сакратар ЦК КП(б)Б

[кароткая біяграфія]

Сушчэўскі. Выступленне сакратара ЦК КП(б)Б тав. Валковіча

Сакратар ЦК КП(б)Б тав. Валковіч на будаўніцтве палаца піонераў у Менску

Якутаў, У. Змараг, працаўнік

[біяграфічныя звесткі пра Данілу Валковіча]

Волкович Данила Иванович

[краткая биографическая справка о государственном деятеле БССР]

Валковіч Даніла Іванавіч

[кароткая біяграфічная даведка аб дзяржаўным дзеячы БССР]

Иоффе, Э. Г. Забытые имена руководителей Беларуси

[о белорусских политиках стоявших у истоков белорусской государственности - Д. И. Волковиче, В. Ф. Шаранговиче, Я. А. Яковлеве, А. Ф. Мясникове]

О назначении тов. Волковича Д. И. первым Заместителем Народного Комиссара Земледелия БССР

постановление Президиума Центрального Исполнительного Комитета БССР от 26 ноября 1933 г.

О назначении тов. Волковича Д. И. членом Экономического совета БССР

постановление Совета народных комиссаров БССР от 29 августа 1934 г. № 1404

Об освобождении т. Волковича Д. И. от обязанностей Заместителя Народного комиссара земледелия БССР

постановление Президиума Центрального исполнительного комитета БССР от 23 августа 1934 г.

Валковіч, Д. І. Даклад тав. Валковіча аб выніках Пленума ЦК ВКП(б)

[на сходзе актыва менскай гарадской партарганізацыі]

Будзем змагацца за першае месца ў саюзе

ЦК КП(б)Б - таварышам Гікало, Валковічу. Соўнарком - таварышу Галадзеду. ЦК ЛКСМБ Аўгустайцісу

Валковіч, Д. І. Прывітанне ад тав. Валковіча

Корнилович, Э. А. [Волкович Даниил Иванович

краткая биография]

Удзельнікі днепрапетроўскай калгаснай спартакіяды на прыёме ў сакратара ЦК КП(б)Б тав. Валковіча

Слуцкія піонерважатыя на прыёме ў таварыша Валковіча

Валковіч, Д. І. Слаўнаму кіраўніку соцыялістычнай індустрыі

[прывітанне Серго Орджанікідзе ў дзень 50-годдзя]