Сакратар ЦК КП(б)Б тав. Валковіч у Сянно

Сакратар ЦК КП(б)Б тав. Валковіч у Сянно // Чырвоная змена. - 1935. -  18 жніўня (№ 182). - С. 4.