Сакратар ЦК КП(б)Б тав. Валковіч на будаўніцтве палаца піонераў у Менску

Сакратар ЦК КП(б)Б тав. Валковіч на будаўніцтве палаца піонераў у Менску // Чырвоная змена. - 1936. - 2 чэрвеня (№ 113). - С. 1 : фот.