Валковіч, Д. І. Палітычныя вынікі праверкі партдакументаў па КП(б)Б

Валковіч, Д. І. Палітычныя вынікі праверкі партдакументаў па КП(б)Б : [з даклада на пленуме ЦК КП(б)Б] / Д. Валковіч // Большэвiк Беларусi. - 1936. - № 2. - С. 21-39.