Гутарка тав. Д. І. Валковіча з сакратарамі гаркомаў і райкомаў ЛКСМБ

Гутарка тав. Д. І. Валковіча з сакратарамі гаркомаў і райкомаў ЛКСМБ // Чырвоная змена. - 1935. - 29 лістапада (№ 261). - С. 1.