Валковіч, Д. І. Прывітанне ЦК КП(б)Б

Валковіч, Д. І. Прывітанне ЦК КП(б)Б : [да злёту старшых важатых юных піонераў Слуцкай акругі] / Валковіч // Чырвоная змена. - 1935. - 20 снежня (№ 277). - С. 1.