Валковіч, Д. І. Даклад тав. Валковіча аб выніках Пленума ЦК ВКП(б)

Валковіч, Д. І. Даклад тав. Валковіча аб выніках Пленума ЦК ВКП(б) : [на сходзе актыва менскай гарадской партарганізацыі] // Чырвоная змена. - 1937. - 26 сакавіка (№ 69). - С. 2.