Тав. Валковіч Д. І. - другі сакратар ЦК КП(б)Б

Тав. Валковіч Д. І. - другі сакратар ЦК КП(б)Б : [кароткая біяграфія] // Звязда. - 1934. - 6 жніўня (№ 173). - С. 1.