Будзем змагацца за першае месца ў саюзе

Будзем змагацца за першае месца ў саюзе : ЦК КП(б)Б - таварышам Гікало, Валковічу. Соўнарком - таварышу Галадзеду. ЦК ЛКСМБ Аўгустайцісу // Чырвоная змена. - 1936. - 3 кастрычніка (№ 213). - С. 1.