Гутарка тав. Валковіча з сакратарамі райкомаў ЛКСМБ

Гутарка тав. Валковіча з сакратарамі райкомаў ЛКСМБ // Чырвоная змена. - 1935. - 10 верасня (№ 200). - С. 1.