Валковіч, Д. І. [Паведамленне ад імя ЦК КП(б)Б сакратара ЦК тав. Валковіча]

Валковіч, Д. І. [Паведамленне ад імя ЦК КП(б)Б сакратара ЦК тав. Валковіча] // Адзiнаццаты Усебеларускi з'езд Саветаў рабочых, сялянскiх i чырвонаармейскiх дэпутатаў, 14-22 студзеня 1935 г. : стэнаграфічная справаздача. - Мінск : ЦВК БССР, 1935. - С. 192-196.