Сушчэўскі. Выступленне сакратара ЦК КП(б)Б тав. Валковіча

Сушчэўскі. Выступленне сакратара ЦК КП(б)Б тав. Валковіча / Сушчэўскі // Чырвоная змена. - 1936. - 17 чэрвеня (№ 126). - С. 1.