ЧЕРВЯКОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Якутов, В. Всебелорусский староста

[об А. Г. Червякове]

Якутов, В. Сияние : документальный рассказ

[о встречах А. Г. Червякова с В. И. Лениным]

Якутаў, У. Аляксандр Чарвякоў

Ляшко, М. П. Першы нарком

[аб А. Р. Чарвякове]

Камінскі, М. Усебеларускі стараста

[да 75-годдзя з дня нараджэння А. Р. Чарвякова]

Якутов, В. Из рассказов о Ленине

[об А. Г. Червякове]

Платонаў, Р. Чырвонае і чорнае

["нацыяналізм" і трагедыя Аляксандра Чарвякова]

Бараноўскі, Я. "Нам патрэбна рэспубліка, а не губерня"

гэтыя словы XX ст. вымавіў выдатны дзяржаўны і грамадскі дзеяч Беларусі Аляксандр Рыгоравіч Чарвякоў

Бараноўскі, Я. Драматычны лёс Аляксандра Чарвякова

[да 120-годдзя старшыні Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта Беларускай БССР з 1922 па 1937 гг.]

Іофе, Э. Р. Невядомы Алесь Чарвякоў

Лазько, Р. Р. Як Ластоўскі дапамог Чарвякову ў адраджэнні БССР

Ляўковіч, А. Аляксандр Чарвякоў. "Усебеларускі стараста"

Шумейко, М. В Риге 70 лет тому назад

письма А. Г. Червякова о советско-польских переговорах

Чарот, М. 1200 вёрст па Беларусі

[матэрыял, што друкаваўся ў 1924 г. у газеце "Савецкая Беларусь", у якім адзін з найбольш папулярных тады ў рэспубліцы паэтаў расказаў чытачам пра сваю вандроўку разам з А. Р. Чарвяковым па ўсходняй частцы Беларусі]

Камінскі, М. Народны стараста

да 75-годдзя з дня нараджэння А. Р. Чарвякова

Злотнік, І. Толькі адна сустрэча

тая падзея пакінула адметны след у сэрцы і свядомасці, а з гадамі, асабліва ў сталым узросце, выклікае неспакойны роздум, больш грунтоўна і важна ацэньваецца і асэнсоўваецца

Скалабан, В. Гісторыя з Мала-Багамолаўскай вуліцай

[аб А. Р. Чарвякове, які спыняўся на вуліцы Малая Багаслоўская ў Смаленску]

Бур'ян, Б. З кагорты першых

аб дакументальным фільме пра А. Р. Чарвякова "Чарвякоў… тэрмінова… Ленін"]

Александровіч, С. Пра вернага ленінца

[аб А. Р. Чарвякове]

Нятылькін, А. Слаўны сын беларускага народа

[да 80-годдзя з дня нараджэння А. Р. Чарвякова]

Нятылькін, А. З глыбінь народных

[да 90-годдзя з дня нараджэння А. Р. Чарвякова]

Мяснікоў, А. Загадка Чарвякова

Якутаў, У. К свабодзе дабра

да 80-годдзя з дня нараджэння А. Р. Чарвякова

Мехов, В. "Пользуется признанием в белорусских кругах"

штрихи к портрету Александра Червякова

Цітоў, А. Ленінскага гарту

[аб А. Р. Чарвякове]

Александр Григорьевич Червяков

[краткая биографическая справка]

Алексейчик, О. Девятеро из когорты

[к 90-летию образования БССР. Биографии высших руководителей Белорусской Советской Социалистической Республики. А. Г. Червяков]

Бизюк, Т. На обед к премьеру

корреспондент "СГ" побывала на малой родине Александра Григорьевича Червякова в Пуховичском районе

Бусько, В. Между рынком и диктатурой

экономические взгляды А. Червякова

Голубева, Н. А. Жыццё, вартае кіно

пісьменніца Наталля Голубева расказвае пра новы фільм, прысвечаны першаму кіраўніку БССР Аляксандру Чарвякову

Голубева, Н. А. Час памятаць. Аляксандр Чарвякоў. Вытокі

Грамович В. Всебелорусский староста

к 95-летию со дня рождения А. Г. Червякова

Мяжэвіч, У. Н. Каля карты рэспублікі

[рысы характару А. Р. Чарвякова]

Мяжэвіч, У. Н. Спатканні на дарогах

[рысы характару А. Р. Чарвякова]

Мяжэвіч, У. Н. Канец легенды

[рысы характару А. Р. Чарвякова]

Мяжэвіч, У. Н. На вуліцу!

[рысы характару А. Р. Чарвякова]

Барановский, Е. И. Портрет всебелорусского старосты

[о книге В. Д. Якутова об А. Г. Червякове]

Куницкий, В. В. К вопросу о самоубийстве председателя ЦИК БССР А. Г. Червякова

Червяков, А. Г. Надо победить нашу темноту

(из письма тов. Червякова съезду союза работников просвещения)

Червяков, А. Г. Наша внутренняя торговля и кооперация

доклад тов. Червякова [на вечернем заседании XIII конференции Коммунистической партии (б.) Белоруссии]

Червяков, А. Г. К усилению и развитию советского строительства

[беседа с председателем ЦИК СССР и БССР т. А. Г. Червяковым]

Аб позыцыі тав. Чарвякова па пытаньнях барацьбы з правым ухілам і нацыянал-дэмократызмам

рэзолюцыя бюро ЦК і прэзыдыуму ЦКК КП(б)Б ад 19 сьнежня 1929 г., ухваленая Студзеньскім пленумам ЦК КП(б)Б

Чарвякоў, А. Р. Бальшавіцкімі тэмпамі дагнаць і перагнаць

да вынікаў VI-га Ўсесаюзнага і Х-га Ўсесаюзнага Зьездаў Саветаў

Из гущи народной

к 90-летию со дня рождения Александра Григорьевича Червякова

Іофе, Э. Р. Ад настаўніка ― да прэзідэнта

8 сакавіка ― 125 гадоў з дня нараджэння старшыні ЦВК БССР А. Р. Чарвякова

Каминский, Н. Всебелорусский староста

[об А. Г. Червякове]

Миколайтис, А. Читаем историю заново

[к 70-летию образования БССР и КПБ]

Мыслівец, В. Рэабілітацыя куміра

старонкі з рамана пра А. Г. Чарвякова

Мяжэвіч, У. Разам з людзьмі

[успаміны пра А. Р. Чарвякова і М. М. Галадзеда]

Мяснікоў, А. Ф. Загадка Аляксандра Чарвякова

Нетылькин, А. Жизнь, отданная отчизне

[биографический очерк об А. Г. Червякове]

Петраченко, Д. Полпред республики

[об А. Г. Червякове]

Платонов, Р. Председатель ЦИК: застрелился или застрелили?

[об А. Г. Червякове]

Хацкевич, А. Славный путь

об очерке Якутова В. "Александр Червяков"

Сідарэвіч, Анатоль. Подзвіг Аляксандра Чарвякова

Якутов, В. Верный ленинец

к 90-летию со дня рождения А. Г. Червякова

Почанин, С. "Мне нечего скрывать"

об А. Г. Червякове

Чарвякоў, А. Р. Вышэй сцяг советаў

Костальцев, М. Александр Червяков. Утраченные иллюзии

Кривец, Н. Колас сидел на родительских собраниях, а Червяков играл с одноклассниками дочери

[о книге воспоминаний директора самой престижной белорусской школы Александра Соболевского]

Постановление об учреждении Национального белорусского комиссариата

декрет от 31 января (13 февраля) 1918 г. [№ 395]

Червяков, А. Г. Вопросы земельной политики в Белоруссии

Червяков, А. Г. Экономическое положение Белоруссии

Червяков, А. Г. Заключительная речь тов. А. Г. Червякова

[на 3-й сессии ЦИК Белоруссии]

Червяков, А. Г. Расширение Советской Белоруссии

[доклад т. А. Г. Червякова на VI Всебелорусском Чрезвычайном С'ездзе Советов]

Червяков, А. Г. Речь тов. А. Г. Червякова

[на VI Чрезвычайном С'ездзе Советов]

Аб пазіцыі тав. Чарвякова ў пытаньнях барацьбы з правым ухілам і нацыянал-апартунізмам

Чарвякоў, А. Р. Прамова старшыні Прэзідыума

Якутов, В. Д. А. Г. Червяков

страницы биографии

Чарвякоў, А. Р. [Да 10-годзьдзя Беларускай міліцыі]

Червяков, А. Г. Что решила сессия ЦИК'а Белоруссии. Итоги сессии

(беседа с председателем ЦИК'а Белоруссии тов. А. Г. Червяковым)

Червяков, А. Г. Перспективы СССР

(беседа с т. А. Г. Червяковым)

Червяков, А. Г. Привет Академии!

[о переименовании Института Белорусской Культуры в Белорусскую Академию Наук]

[Червяков Александр Григорьевич]

Червяков Александр Григорьевич

биографические сведения

Хацкевич, А. Славный путь

[об очерке Якутова В. "Александр Червяков"]

Чарвякоў, А. Р. …Я нiколi не быў ворагам

Выбр. арт. i прадмовы. Ўспамiны сучаснiкаў

Якутов, В. Верный ленинец

к 90-летию со дня рождения А. Г. Червякова

Якутов, В. Всебелорусский староста

[о малоизвестных страницах из жизни бывшего Председателя Совета народных комиссаров А. Г. Червякове]

Чарвякоў, А. Р. Задачы саветаў і дзяржапарату у 3-м годзе пяцігодкі

Чарвякоў, А. Р. З падарожжа па Аршаншчыне

Чарвякоў, А. Р. Да ІХ Усебеларускага зьезду саветаў

Червяков, А. Г. Итоги IV-й сессии Центрального Исполнительного Комитета БССР

Нятылькін, А. Жыццё, прысвечанае айчыне

да 75-годдзя з дня нараджэння А. Р. Чарвякова

Якутаў, У. Барацьбіт ленінскай загартоўкі

да 75-годдзя з дня нараджэння А. Р. Чарвякова

Иоффе, Э. Г. Александр Григорьевич Червяков

Борисенок, Ю. Человеком звался

как прапорщик Червяков стал символом довоенной БССР

Червяков, А. Г. [Ответ на приветствие евреев тов. Червякова]

Чарвякоў, А. Р. Даклад тав. Чарвякова А. Г. на ІІ Усебеларускім Зьездзе сялян-яўрэяў

студзень 1928 году

Червяков, А. Г. 12 лет борьбы и побед

из речи председателя ЦИК БССР тов. Червякова на торжественном заседании третьей сессии ЦИК БССР Х созыва, посвященном 12-й годовщине освобождения БССР от белополяков

Червяков, А. Г. Итоги третьей сессии ЦИК БССР и наши задачи

речь тов. Червякова на закрытии третьей сессии ЦИК БССР

Тов. Червяков в Чашникском районе

Червяков, А. Г. К трудящимся Белорусской Социалистической Советской Республики

Червяков, А. Г. Крестьянский выигрышный заем

к трудящимся Советской Белоруссии

Заключительная речь Председателя Центрального Исполнительного Комитета БССР т. Червякова при закрытии 2-ой Сессии Центрального Исполнительного Комитета БССР VII-го Созыва 31 октября 1925 г. в г. Витебске

Магидов, А. Доклад т. Червякова о работе ЦК КП(б)Б на бобруйской окрпартконференции

Стругач, А. Тов. Червяков у свинцовой рати

о встречи с трудовыми коллективами типографской и редакционной деятельности

Тов. Червяков у самарцев

Червяков, А. Г. Международное положение и оборона страны

из доклада тов. Червякова на интернациональном вечере

Червяков, А. Г. Только вместе с женщиной мы победим в борьбе за Октябрь

Червяков, А. Г. Рабкоры и десятая годовщина октябрьской революции

беседа с тов. Червяковым

Червяков, А. Г. Подвели итоги 10-летию Октября

на торжественном заседании в Доме Культуры 5-го ноября выступали т. т. Червяков, Кнорин, Щукин и др.

Члены правительства Белоруссии на маневрах

о посещении тов. Червяковым и тов. Голодедом маневров минского гарнизона

Червяков, А. Г. Вперед, по пути побед

из вступительной речи тов. Червякова [на открытии 3-й сессии ЦИК БССР]

Червяков, А. Г. Октябрь и БССР

к десятой годовщине Октябрьской революции

Аляксандр Чарвякоў (1892-1937)

…А "ворагаў партыі" не выяўляў!

Чарвякоў, А. Р. Беларусь да X-ай гадавіны Кастрычніка

Чарвякоў, А. Р. За суцэльную колектывізацыю і за ліквідацыю кулацтва, як клясы

Аб новай памылцы тав. Чарвякова

Ершова, О. И. Александр Григорьевич Червяков - первый народный комиссар просвещения Беларуси

Чарвякоў, А. Р. [Прамова т. Чэрвякова

на ХІ Усебеларускім З'ездзе Советаў]

Червяков, А. Г. Речь тов. Червякова

[на открытии 2-го Всебелорусского С'езда Советов]

Чарвякоў, А. Р. Задачы Ўсебеларускага Зьезду Саветаў

(вытрымкі з артыкулу А. Г. Чарвякова)

Чарвякоў, А. Р. Прамова тав. Чарвякова на радыё-мітынгу "Чырвонай Зьмены"

прывітанне сялянам вёскі Леднікі ад старшыні ЦВК. Сьвята "Першай баразны" павінна ўвайсьці ў быт вёскі

Чарвякоў, А. Р. Мы будуем і пабудуем сацыялізм

(з уступнай прамовы т. Чарвякова)

Чарвякоў, А. Р. З прамовы т. Чарвякова на адчыненьні IV сэсіі ЦВК БССР

Чарвякоў, А. Р. Бальшавіцкай самакрытыкай выкрыем свае памылкі і яшчэ больш загартуем свае рады для барацьбы за соцыялізм

Чарвякоў, А. Р. Горача вітаю

[чацьвёрты выпуск Менскага хіміка-тэхналёгічнага тэхнікуму]

Чарвякоў, А. Р. Прывітаньне ЦВК БССР

[да дзесяцігадовага юбілею фізкультурнага руху Беларусі]

Фізкультурная організацыя БССР Узнагароджана чырвоным сьцягам ВСФК СССР

т. т. Гікало, Галадзеду, Чарвякову, Закоўскаму і Герцовічу - пачэсны значок "ГПА"

ЦК КП(б)Б - т. Гікало, СНК БССР - тав. Галадзеду, ЦВК БССР - тав. Чарвякову

[прывітанне ад Палтаўскай парторганізацыі і колгаснага актыва]

Червяков Александр Григорьевич (8.03.1982-16.06.1937)

член правительства по народному просвещению

Чарвякоў, А. Р. Да ўсіх рабочых, колгасьнікаў і ўсяго працоўнага насельніцтва Койданаўскага раёну

з адозвы прэзыдыуму Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту і Савету Народных Камісараў БССР

Чарвякоў, А. Р. Тав. Чарвякоў аб політычным вагоне для вучняў Біра-Біджану

Чарвякоў, А. Р. Бярэце прыклад з лепшага ленінца - т. Сталіна

[віншаванне піонэраў БССР з 10-гадовым юбілеем піонэрорганізацыі]

Чарвякоў, А. Р. Смела і бадзера - наперад!

прамова т. А. Г. Чарвякова на сустрэчы з лепшымі брыгадзірамі комсамольска-маладзежных брыгад Віцебска

Чарвякоў, А. Р. Агульныя вынікі і задачы далейшага будаўніцтва Савецкай Беларусі

Чарвякоў, А. Р. "Жадаю поспехаў у вучобе"

(пісьмо тав. Чарвякова)

Гiкала, М. Ф. Сакратару Крымскага абкома ВКП(б) т. Семенаву, Старшыні ЦВК Крымскай АССР тав. Тархану, Старшыні СНК Крымскай АССР тав. Самедзінаву

[да 15 гадавіны вызванення Крыма ад белагвардзейскіх банд]

Сакратару ЦК КП(б)Б - тав. Гікало, Старшыні Соўнаркома БССР т. Галадзеду, Старшыні ЦВК БССР - тав. Чарвякову

Гiкала, М. Ф. ЦК КП(б)Б, ЦВК і Соўнарком БССР - тав. Калініну

[да 60-годдзя]

Есць кадры, гатовыя да працы і абароны!

ЦК КП(б)Б тав. Гікало, ЦВК БССР тав. Чарвякову, СНК БССР тав. Галадзеду : адкрытае пісьмо ад выпускнікоў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Чарвякоў, А. Р. Прывітанне ЦВК БССР

Дэлегацыя комсамольцаў фабрыкі "Комунарка" на прыёме ў тав. Чарвякова

Чарвякоў, А. Р. Найвялікшае таржаство

[да 15-годдзя вызвалення Совецкай Беларусі ад белапольскай акупацыі]

Прывітанне СНК Саюза ССР

Цэнтральнаму Выканаўчаму Камітэту Беларускай ССР тав. Чарвякову, Совету Народных Камісараў Беларускай ССР тав. Галадзеду

Варашылаў, К. Я. Прывітанне таварыша Варашылава

сакратару ЦК КП(б)Б тав. Гікало, Старшыні ЦВК БССР тав. Чарвякову, Старшыні СНК БССР тав. Галадзеду

Чарвякоў, А. Р. Прамова тав. Чарвякова

[на VIII Усебеларускім зьезде саветаў]

Чарвякоў, А. Р. Прамова тав. А. Г. Чарвякова

[на сесіі ЦВК СССР]

Прэзідыум ЦВК БССР - тав. Чарвякову, СНК БССР - тав. Галадзеду

Прыём таварышамі Гікало і Чарвяковым "варашылаўскіх кавалерыстаў"

Чарвякоў, А. Р. Прамова Старшыні ЦВК БССР тав. А. Г. Чарвякова

[на Усенародным радыёмітынгу 11 ліпеня]

Вучні латышскай школы у тав. Чарвякова

Чарвякоў, А. Р. Усім акрвыканкомам, горсоветам, райвыканкомам

Чарвякоў, А. Р. Факт велізарнага палітычнага значэння

[да Пленуму саюза совецкіх пісьменнікаў СССР]

Чарвякоў, А. Р. На справе дакажам сваю здольнасць змагацца за большэвіцкія калгасы і за заможных калгаснікаў

уступная прамова тав. Чарвякова на вытворчай нарадзе калгасных брыгадзіраў

Дзеннік усебеларускай нарады майстраў калгаснай вытворчасці

[у мерапрыемстве прынялі ўдзел тав. Чарвякоў, Гікало, Галадзед]

Магутнасцю і непераможнай сілай веяла ад першамайскіх калон

[тав. Гікала, Галадзед, Чарвякоў прынялі ўдзел у святочных мерапрыемствах прысвечаных першамайскаму святу]

Червяков, А. Г. Задача советского правительства в присоединенных к БССР районах Гомельщины

беседа с предс. ЦИК БССР т. А. Г. Червяковым

Чарвякоў, А. Р. Прамова тав. Чарвякова А. Г.

Чарвякоў, А. Р. Уступнае слова тав. Чарвякова

[на надзвычайным XII Усебеларускім з'ездзе Саветаў]

Корнилович, Э. А. [Червяков Александр Григорьевич

краткая биография]

Лапкоўскі, А. Тав. А. Г. Чарвякоў на будаўніцтве палаца піонераў

Чарвякоў, А. Р. Камандарму 1-га ранга тав. Убарэвічу, Армейскаму камісару 2-га ранга тав. Буніну

[да адкрыцця Менскага Дома Чырвонай Арміі]

Чарвякоў, А. Р. Ад ЦВК БССР

[прывітанне Якубу Коласу]

Старшыня ЦВК БССР т. Чарвякоў у Віцебску

Чарвякоў, А. Р. Прамова т. Чарвякова на адкрыцці з'езда