Аб пазіцыі тав. Чарвякова ў пытаньнях барацьбы з правым ухілам і нацыянал-апартунізмам

Аб пазіцыі тав. Чарвякова ў пытаньнях барацьбы з правым ухілам і нацыянал-апартунізмам // Звязда. - 1930. - 17 студзеня (№14). - С. 2.