Прывітанне СНК Саюза ССР

Прывітанне СНК Саюза ССР : Цэнтральнаму Выканаўчаму Камітэту Беларускай ССР тав. Чарвякову, Совету Народных Камісараў Беларускай ССР тав. Галадзеду : [да 15-годдзя вызвалення Совецкай Беларусі ад польскай акупацыі] // Чырвоная змена. - 1935. -  11 ліпеня (№ 152). - С. 1.