Лазько, Р. Р. Як Ластоўскі дапамог Чарвякову ў адраджэнні БССР

Лазько, Р. Р. Як Ластоўскі дапамог Чарвякову ў адраджэнні БССР / Р. Р. Лазько // Беларусь і суседзі: гістарычныя шляхі, узаемадзеянне і ўзнаемаўплывы : матэрыялы III Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Гомель, 30 верасня - 1 кастрычніка 2010 г. - Гомель : ГДУ iмя Ф.Скарыны, 2010. - С. 13-22. - Бібліяграфія: с. 21-22.