Аб позыцыі тав. Чарвякова па пытаньнях барацьбы з правым ухілам і нацыянал-дэмократызмам

Аб позыцыі тав. Чарвякова па пытаньнях барацьбы з правым ухілам і нацыянал-дэмократызмам : рэзолюцыя бюро ЦК і прэзыдыуму ЦКК КП(б)Б ад 19 сьнежня 1929 г., ухваленая Студзеньскім пленумам ЦК КП(б)Б // Бальшавiк Беларусi. - 1930. - № 1/2. - С. 172-173.