Чарвякоў, А. Р. Даклад тав. Чарвякова А. Г. на ІІ Усебеларускім Зьездзе сялян-яўрэяў

Чарвякоў, А. Р. Даклад тав. Чарвякова А. Г. на ІІ Усебеларускім Зьездзе сялян-яўрэяў : студзень 1928 году // Два гады нацыянальнай работы у БССР : Збор прамоў, артыкулаў i рэзалюцый па нац. пытанням. - Мн. : Выданьне нацыянальнай камiсii ЦВК БССР, 1929. - С. 34-57.