АКСЕНОВ АЛЕКСАНДР НИКИФОРОВИЧ

Аксёнаў, А. Н. Аб выніках ліпеньскага пленума ЦК КПСС і задачах абласной партыйнай арганізацыі

даклад А. Н. Аксёнава

Аксёнаў, Н. Аб задачах далейшага развіцця фізічнай культуры і спорту ў рэспубліцы

даклад А. Н. Аксёнава

Аксёнаў, А. Н. А. Н. Аксёнаў: "Мне не сорамна глядзець людзям у вочы"

гутарка з былым Старшынёй Савета Миністраў БССР / гутарыў Славамір Антановіч

Аксёнаў, А. Н. Быць дастойным наследнікам рэвалюцыйных, баявых і працоўных традыцый

прамова А. Н. Аксенава

Аксёнаў, А. Н. Велічная праграма будаўніцтва камунізма

даклад А. Н. Аксёнава на II пленуме абкома КП Беларусі

Аксёнаў, А. Н. Вышэй узровень арганізатарскай і палітычнай работы

даклад А. Н. Аксёнава на VI пленуме абкома КПБ

Аксёнаў, А.Н. Вялікі Кастрычнік нам шлях азарыў

Віцебшчына за гады савецкай улады

Аксёнаў, А. Н. Да новых вышынь, да слаўных здзяйсненняў

[з даклада першага сакратара абкома КПБ А. Н. Аксёнава на IX пленуме КП Беларусі]

Аксёнаў, А. Н. Край велічы і хараства

[Віцебшчына]

Аксёнаў, А. Н. Кругагляд кіраўніка

[пра падбор, вылучэнне і падрыхтоўку кадраў прамысловага прадпрыемства]

Аксёнаў, А. Н. Ленінскім курсам – да новых перамог

з даклада А. Н. Аксёнава на сходзе актыву Віцебскай абласной партарганізацыі

Аксёнаў, А. Н. 50 гадоў БССР і Камуністычнай партыі Беларусі

[з даклада першага сакратара абласнога камітэта КП Беларусі А. Н. Аксёнава]

Аксёнаў, А. Н. Павышаць адказнасць камуністаў за выкананне Статута КПСС

з даклада першага сакратара абкома КПБ А. Н. Аксёнава

Аксёнаў, А. Н. Пад ленінскім сцягам – да перамогі камунізма

з даклада першага сакратара абкома КП Беларусі А. Н. Аксёнава Аксёнава [на урачыстым пасяджэнні абласнога і гарадскога камітэта КПБ]

Аксёнаў,А. Н. Партыі Леніна надзейны памочнік

з прамовы А. Н. Аксёнава [на ўрачыстым пленуме Віцебскага абласнога і гарадскога камітэтаў ЛКСМБ]

Аксёнаў, А. Н. Партыйнае кіраўніцтва гаспадарчым і культурным будаўніцтвам – на узровень сучасных задач

справаздачны даклад

Прамова таварыша А. Н. Аксёнава

[на ўрачыстым паседжанні, прысвечаным уручэнню г. Віцебску пераходнага Чырвонага сцяга ЦК КПСС, Савета Міністраў СССР, ВЦСПС і ЦК ВЛКСМ]

Аксёнаў, А. Н. Працаваць па-ленінску, творча, з перспектывай

даклад А. Н. Аксёнава на X пленуме абкома КП Беларусі

Аксёнаў, А. Н. Сіла камсамола – у партыйным кіраўніцтве

з даклада А. Н. Аксёнава на V пленуме абкома КП Беларусі

Аксёнаў, А. Н. Удасканальваць работу партарганізацый з кадрамі сярэдняга звяна ў калгасах і саўгасах

даклад А. Н. Аксёнава на VI пленуме абкома

Аксёнаў, А. Н. Удасканальваць стыль і метады арганізатарскай і палітычнай работы

даклад першага сакратара абкома КПБ А. Н. Аксёнава

Аксёнаў, А. Н. Узнагарода натхняе на ударную працу!

прамова другога сакратара ЦК КПБ А. Н. Аксёнава [на абласным сходзе партыйна–гаспадарчага актыву

Аксёнаў, А. Н. Усе сілы на выкананне рашэнняў кастрычніцкага пленума ЦК КПСС

даклад першага сакратара Віцебскага абкома КПБ тав. А. Н. Аксёнава

Аксенов, А. Н. Всемерно повышать действенность организационно–партийной работы

Аксенов, А. Н. Выступление товарища А. Н. Аксенова

во время пребывания в Новополоцке делегации Социалистической единой партии Германии

Аксенов, А. Н. Годы борьбы, труда, побед

к 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции

Аксенов, А. Н. Дружбы и братства наследники

речь товарища А. Н. Аксенова на торжественном открытии III фестиваля дружбы молодежи СССР и НРБ

Аксенов, А. Н. За доблесть ратную и трудовую

по случаю награждения Витебской области Орденом Ленина

Аксенов, А. Н. Задача дня: комплексный подход

руководители двух республик беседуют об актуальных проблемах развития народного хозяйства

Аксенов, А. Н. Задачи партийных, советских и хозяйственных органов республики по выполнению постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР

о дальнейшем улучшении планирования, усиления воздействия хозяйственного механизма на повышение эффективности и качества работы

Аксенов, А. Н. Заявление Председателя Совета Министров БССР товарища А. Н. Аксенова о предстоящей деятельности Совета Министров БССР

Аксенов, Александр Никифорович. Кругозор руководителя

о руководящих партийных кадрах Витебской области

Аксенов, А. Н. Мысль, поиск, действие

о программе комплексного воспитания молодежи рассказывает секретарь ЦК КП Белоруссии А. Н. Аксенов

Аксенов, А. Н. Национальная политика КПСС и интернациональное воспитание

вопросы теории

Аксенов, А. Н. Новь белорусской земли : на крутом подъеме

Аксенов, А. Н. О задачах дальнейшего развития физической культуры и спорта в республике в свете решений XXIV съезда КПСС

Аксенов, А. Н. О комплексном плане работы по коммунистическому воспитанию молодежи республики

доклад второго секретаря ЦК КП Белоруссии А. Н. Аксенова

Аксенов, А. Н. О мерах по дальнейшему улучшению партийного руководства комсомольскими организациями республики в свете решений XXIV съезда КПСС

Аксенов, А. Н. О проекте ЦК КПСС к XXVI съезду Коммунистической партии Советского Союза

доклад Председателя Совета Министров БССР А. Н. Аксенова

Аксенов, А. Н. Об итогах обмена партийных документов в Компартии Белоруссии

доклад второго секретаря ЦК КП Белоруссии тов. Аксенова А. Н.

Аксенов, А. Н. О проекте Закона Белорусской ССР о Совете Министров Белорусской ССР

доклад Председателя Совета Министров БССР депутата А. Н. Аксенова

Аксенов, А. Н. Обмен партийных документов – важное общепартийное дело

Аксенов, А. Н. Подвиг ратный, подвиг трудовой

к 30-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков

Аксенов, А. Н. По–боевому выполним решения майского Пленума ЦК КПСС

Аксенов, А. Н. Путь борьбы и свершений

навстречу 50-летию Великого Октября

Аксенов, А. Н. Речь депутата Аксенова А. Н. (Гродненский избирательный округ)

на седьмой сессии Верховного Совета СССР

Аксенов, А. Н. Речь депутата А. Н. Аксенова (Гродненский избирательный округ, Гродненская область)

на шестой сессии Верховного Совета СССР дясятого созыва

Речь депутата А. Н. Аксенова [на третьей сессии Верховного Совета СССР восьмого созыва]

Глубокский избирательный округ

Речь товарища А. Н. Аксенова : прения по отчетным докладам Центрального Комитета КП Белоруссии и ревизионной комиссии КПБ

Речь товарища А. Н. Аксенова

на республиканском собрании, посвященном вручению БССР переходящего Красного знамени ЦК КПСС, СМ СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ

Аксенов, А. Н. Речь товарища А. Н. Аксенова

на республиканском собрании, посвященном вручению Белорусской ССР переходящего Красного Знамени ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ по итогам 1979 года

Аксенов, А. Н. Шестьдесят героических лет

Аксенов Александр Никифорович – Председатель Совета Министров Белорусской ССР

биография

Аксенов Александр Никифорович

краткая биография

О награждении тов. Аксенова А. Н. Почетной грамотой Верховного Совета Белорусской ССР

указ Президиума Верховного Совета Белорусской ССР

О награждении тов. Аксенова А. Н. Почетной грамотой Верховного Совета Белорусской ССР

указ Президиума Верховного Совета Белорусской ССР

О назначении Аксенова А. Н. Председателем Совета Министров Белорусской ССР

постановление Верховного Совета Белорусской ССР

Об освобождении депутата Аксенова А. Н. от обязанностей члена Президиума Верховного Совета БССР

Об утверждении Указа Президиума Верховного Совета БССР об освобождении Аксенова А. Н. от должности

постановление Верховного Совета Белорусской ССР

Аксеновская дата

[к 80-летию А. Н. Аксенова : беседа с соратниками Сергеем Шабашовым, Варварой Менжинской, Борисом Бележенко, Федором Лукиным / записал Михаил Пригожий]

Лещенко, Виктор. Чересполосица Аксенова

Аксёнаў, Аляксандр Нічыпаравіч (дзяржаўны дзеяч; 1924—2009). Залатая восень патрыярха…

гутарка з А. Н. Аксёнавым / гутарыла Наталля Карпенка

Жучко, Николай. Прожитое и пережитое

исполняется 75 лет со дня рождения видного государственного и политического деятеля Александра Аксенова

Аксенов, Александр Никифорович (государственный и партийный деятель БССР; 1924— 2009). Его высота :

беседа с А. Н. Аксеновым

Аксенов, Александр Никифорович (государственный и партийный деятель БССР; 1924— 2009). Аксеновская высота

к 80-летию со дня рождения : беседа с А. Н. Аксеновым

Аксенов, Александр Никифорович. Алесандр Аксенов: "Живу думами о родной Беларуси"…

беседа с бывшим Председателем Совета Министров БССР

Аксенов, Александр Никифорович Племя бесстрашных, неутомимых

к 40-летию Ленинского комсомола

Аксенов, Александр Никифорович Александр Аксенов: "За всем, что в жизни происходит, слежу внимательно и жадно"

беседа с бывшим министром внутренних дел БССР, председателем Совмина, секретарем ЦК КПБ, послом СССР в Польше, председателем Гостелерадио Союза

Аксенов, Александр Никифорович Зарубки в памяти

к 80-летию комсомола

Аксенов, Александр. Аксеновская формула

Аксенов, Александр Никифорович. Трудное счастье

письмо-монолог Александра Аксёнова

Екель, Леонид Семенович. Аксеновская высота

к 80-летию комсомола

Аксенов, Александр Никифорович. Время высокой активности

по поводу очередных выборов депутатов в Верховный Совет Союза ССР

Аксенов, Александр Никифорович. "Власть дана для того, чтобы сделать жизнь лучше, а людей - добрее"

беседа с А. Н. Аксеновым

Иоффе, Э. Г. Александр Никифорович Аксенов

[Аксёнаў Аляксандр Нікіфаравіч]