Прамова таварыша А. Н. Аксёнава


Аксёнаў, А. Н. Прамова таварыша А. Н. Аксёнава [на ўрачыстым паседжанні, прысвечаным уручэнню г. Віцебску пераходнага Чырвонага сцяга ЦК КПСС, Савета Міністраў СССР, ВЦСПС і ЦК ВЛКСМ] // Вiцебскi рабочы. – 1976. – 27 сакавіка (№ 63). – С. 1, 4.