Аксёнаў, Н. Аб задачах далейшага развіцця фізічнай культуры і спорту ў рэспубліцы

Аксёнаў, А. Н. Аб задачах далейшага развіцця фізічнай культуры і спорту ў рэспубліцы ў святле рашэнняў XXIV з'езда КПСС : даклад другога сакратара ЦК КП Беларусі таварыша А. Н. Аксёнава на нарадзе партыйна-гаспадарчага актыву рэспублікі 13 мая 1972 года // Звязда. – 1972. – 16 мая (№ 113). – С. 1, 2.