Аксёнаў, А. Н. Усе сілы на выкананне рашэнняў кастрычніцкага пленума ЦК КПСС

Аксёнаў, А. Н. Усе сілы на выкананне рашэнняў кастрычніцкага пленума ЦК КПСС : [даклад першага сакратара Віцебскага абкома КПБ тав. А. Н. Аксёнава] // Вiцебскi рабочы. – 1968. – 30 лістапада (№ 236). – С. 23, 4.