Аксёнаў, А. Н. Ленінскім курсам – да новых перамог

Аксёнаў, А. Н. Ленінскім курсам – да новых перамог : з даклада першага сакратара абкома КПБ А. Н. Аксёнава : [на сходзе актыву Віцебскай абласной партарганізацыі] // Вiцебскi рабочы. – 1966. – 29 красавіка (№ 86). – С. 2.