Крыніцкі, А. І. Аб аснаўных выніках пленуму ЦК УсеКП(б)

Крыніцкі, А. І. Аб аснаўных выніках пленуму ЦК УсеКП(б) : даклад тав. Крыніцкага на сходзе актыву Менскай арганізацыі КПБ(б) 16 красавіка // Савецкая Беларусь. - 1926. - 22 красавіка (№ 91). - С. 3-5 ; 23 красавіка (№ 92). - С. 3-4.